Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.

FN a LF UK Hradec Králové, Ústav klinické imunologie a alergologie (Sokolská 581, 500 05 Hradec králové)

E-mail: andrys@fnhk.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta