EPIDEMIOLOGIE KOŽNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 32

Autoři: RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015