EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR; Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 061

Autoři: MUDr. Zuzana Horáková

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014