Epirubicin – druhá linie chemoprofylaxe u HR povrchových nádorů močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 200

Autoři: MUDr. Michaela Matoušková; Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.

Povrchové nádory močového měchýře tvoří různorodou skupinu onemocnění danou biologických chováním. Charakteristickým rysem povrchových nádorů měchýře je schopnost recidivovat. Do 3 let po primárním ošetření recidivuje až 88% tumorů. Přitom přibližně 25% nádorů při recidivě progreduje v kategorii T nebo zhoršuje histologický grade. Snaha o oddálení recidiv a prodloužení beznádorového intervalu vede k podávání různých schémat lokální chemoprofylaxe nebo imunoprofylaxe. Tato farmaka mohou oddálit recidivu, nezmění však schopnost progrese nádorového onemocnění.
Předkládáme skupinu 39 pacientů s recidivu povrchového nádoru močového měchýře po předchozím transuretrální ošetření a lokální chemoprofylaxi Mitomycimem C nebo Immucystem. Průměrná doba TFI (beznádorového intervalu) do histologicky ověřené recidivy recidivy byla 37 měsíců.
Intravesikální instilace Farmorubicínu v dávce 50 mg/d po transuretrálním ošetření tumoru s histologickou verifikací podáváme v ročním cyklu podle protokolu. Při průkazu karcinoma in situ je možné eskalovat dávku až na 80 mg/d. Aplikace Farmorubicínu je provázena zvýšeným množstvím iritačních příznaků, které v našem souboru nemocných se zvyšují s počtem podanách dávek. U 6 nemocných jsme museli modifikovat pro chemickou cystitidu léčebný režim.
Doba TFI v našem souboru je zatím 43 měsíců, u 12 pacientů zatím recidiva nebyla zjištěna. I když výsledky jsou uspokojivé, hlubší hodnocení vyžaduje dlouhodobé sledování.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007