Etické aspekty ´odstoupení od léčby´u pacientů v terminálním stavu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Jiří Prokop

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010