Evaluation of HER2 gene status by qPCR in breast cancer samples with nonconclusive FISH.

Konference: 2011 47th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Breast Cancer - HER2/ER - HER2+

Číslo abstraktu: 612

Autoři: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Plný text abstraktu(odkaz vede na stránky ASCO)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu

J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr 612)

Datum přednesení příspěvku: 3. 6. 2011