EVALUATION OF PLASMA CYTOKINE LEVELS BY BIOCHIP ARRAY TECHNOLOGY IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA PATIENTS. A PILOT STUDY

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 1239

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; MUDr. Martina Vašatová; Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc.; Prof.MUDr. Radek Pudil, Ph.D.; Prof.MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Plný text abstraktu

Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 1239

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2010