Exaktní zaměření cílových objemů a zvyšování bezpečnosti při ozařování

Konference: 2012 17. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 19

Autoři: Pavel Tobiáš

V roce 2010 byla v „The New York Times“ zveřejněna informace o nejčastějších příčinách mimořádných událostí při procesu ozařování pacientů, ze které vyplývá, že hlavní měrou se na nich podílí lidský faktor a neuspořádané pracovní podmínky (hektická atmosféra, velký nápor pacientů, nedostatek personálu, neinformovanost pacientů, nesprávné spoléhání na rutinu atd.).

 Bylo zveřejněno i vyhodnocení příčin mimořádných událostí, z nichž nejzávažnější jsou :

46 % minutí cílového objemu

41 % nesprávná dávka radiace

8 % ozáření nesprávného pacienta

Abychom mohli tyto příčiny eliminovat, musíme zajistit:

- systematickou kontrolu jednotlivých činností a postupů a tím předcházet nežádoucím pochybením, jejichž následky v radioterapii mohou mít fatální následky

- bezpečí pacientů, snižování jejich zátěže v oblasti fyzikální i psychické a za daných okolností zabezpečit relativní zvyšování jejich komfortu

- efektivnější využívání přístrojového vybavení i časového potenciálu pracovníků.

Z výše uvedených důvodů vznikla nutnost kontroly postupů a byl vyvinut identifikační systém Identify™, který je jedním z modulů radioterapeutického informačního systému MOSAIQ. Systém tvoří radiofrekvenční systém, který je spojen komunikačním modulem obsluhy (IPOD) a ověřuje identitu pacienta, polohu (včetně použití správných fixačních prostředků), aplikaci správného plánu a další parametry nutné pro správný průběh léčebného ozařování.

Ověření jednotlivých podmínek je potvrzeno obsluhou. Nesplnění kteréhokoliv z přednastavených parametrů blokuje spuštění ozařování. Integrace se systémem MOSAIQ® pak garantuje správné nastavení pro každého pacienta a zpracování jeho údajů od chvíle, kdy pacient nastoupí na kliniku, jsou identifikovány veškeré jeho údaje, které jsou poté verifikovány lékařem nebo obslužným personálem jak na ošetřovně, tak na dalších místech kliniky vč.ozařoven. Systém tak zajišťuje nezávislé „real-time“ ověření nutných senzitivních parametrů bez dopadu na workflow terapie.

Pro zkvalitnění zaměření cílového objemu měkkých tkání byla zavedena metoda obrazem řízené radioterapie (IGRT – Image Guided Radioterapy) s použitím Cone-Beam CT. S neustálým zdokonalováním ozařování pacientů je žádoucí získávat aktuální informace o pacientově anatomii a to i v průběhu ozařování. Elekta proto přichází s 3D ultrazvukovým intraoperativním zobrazováním k zjišťování motility některých orgánů. 

V klinické praxi se tento systém s označením Clarity™ uplatňuje na více než 60 klinických pracovištích a při jednoduché obsluze je možné bezprostřední ověřování polohy měkkých tkání (při ozařování prsou, prostaty, dělohy, hlavy a krku atd.) u pacienta a to bez jakéhokoliv radiačního zatížení. Pomocí tohoto systému lze ověřovat konturování a dále získávat podklady pro 4D systém ověřující polohu cílového objemu pohyblivých orgánů. Clarity umožňuje lékařům jasné zobrazení měkkých tkání a vizualizaci CT obrazu zároveň s pořízením ultrazvukového snímku aktuálního zobrazení cílového objemu a jeho fúze s CT.

Stropní závěsná stereoskopická kamera zabezpečuje sub-milimetrové optické sledování polohy sondy a definuje přesnost objemového akvizice ve vztahu k okolí a isocentra. Dále Clarity podporuje simulaci a plánování a přesné zaměření měkkých tkání, segmentaci cílových objemů (prostaty, prostatektomii, močového měchýře, břišních struktur atp.), pomáhá v reálném čase optimalizovat nastavení pro anatomii prsu s předvolbami pro daného pacienta.

Clarity CT Fúze obrazu CT a Clarity

Sborník

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2012