Existuje rozdíl v Gleasonově skóre získaným z jehlové biopsie a definitivním preparátu získaným z radikální prostatektomie?

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIV. Nádory prostaty

Číslo abstraktu: 208

Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; D. Soukeníková; MUDr. Milan Král, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; MUDr. Michal Grepl, PhD; A. Vidlák; J. Pernička

Cíle
Autoři hodnotí korelaci Gleasonova skóre (GS) z jehlových biopsií prostaty a definitivních preparátů prostaty získaných po retropubické radikální prostatektomii (RRP) ve světle závěrů Mezinární společnosti urologických patologů (ISUP) 2005. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007