Existuje vztah mezi užíváním hormonální kontracepce a vznikem nádorových onemocnění?

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 004

Autoři: doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008