Exogénne hormóny u mladých žien a riziko vzniku karcinómu prsníka

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu

Číslo abstraktu: 23

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; Mgr. Erika Zámečníková

Karcinóm prsníka je veľký ekonomický a sociálny problém na celom svete, nakoľko incidencia, mortalita a prevalencia je najvyššia zo všetkých onkologických ochorení v ženskej populácii. Etiológia karcinómu prsníka nie je ešte dostatočne známa. Primárnu prevenciu zhubného  nádoru  prsníkovej  žľazy  (okrem  chirurgických  zákrokov)  nemôžeme  uplatniť v praktickom živote ženy.

Všetky vzniknuté karcinómy prsníka sú výsledkom mnohých genetických mutácií. Poznáme iba rizikové faktory vzniku karcinómu prsníka. Na život človeka neustále pôsobia rôzne faktory. Rizikové faktory rozdeľujeme na ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Medzi ovplyvniteľné gynekologické faktory patrí aj exogénne podávanie estrogénu.

Liečba fertility

 

Existuje len veľmi málo štúdií na koreláciu terapie fertility a vzniku karcinómu prsníka. Veľká väčšina štúdií nedokázala koreláciu terapie fertility a rizika ca mammae.

V štúdiách o korelácii hormonálnej antikoncepcie a vzniku karcinómu prsníka  už  závery štúdii nie sú až tak jednotné. Niektoré štúdie uvádzajú, či predpokladajú:

  • možné zvýšené riziko medzi špecifickými skupinami užívateliek: nerodiacich žien, žien s dlhodobým užívaním hormonálnej antikoncepcie, špeciálne pred prvým pôrodom,
  • zvýšenie rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien, hlavne pri dlhoročnom užívaní (viac než 10 rokov),
  • možné zvýšené riziko u žien, ktoré mali vyšší vek prvého pôrodu, menej detí,
  • zvýšené riziko pri nasadení hormonálnej antikoncepcie vo veľmi mladom veku (dvojnásobné), rozhoduje tiež dĺžka aplikácie pred prvou graviditou

 

Užívanie p.o. antikoncepcie

 

Väčšina štúdii  o hormonálnej antikoncepcii dokázala, že užívanie antikoncepcie je spojené s malým až žiadnym rizikom pre invazívny karcinóm. Riziko vzniku karcinómu prsníka nie je signifikantne zvýšené s dĺžkou užívania, ani s použitím typu, alebo veku ženy v začiatku užívania hormonálnej antikoncepcie.

Žiadna štúdia nedokázala spojenie medzi perorálnou antikoncepciou a rizikom neinvazívneho karcinómu in situ prsníka.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014