Expandéry-mezioborová spolupráce v MOÚ.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XVIII. Onkoplastická chirurgie karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 170

Autoři: Eva Dohnalová; Helena Stejskalová

Ztráta prsu kvůli nádorovému onemocnění je pro každou ženu hluboce traumatizující. Péče o ženy se zhoubným nádorem prsu je mezioborová a rekonstrukce prsu spadá do sféry plastické chirurgie. V našem ústavu provádíme různé typy operací - skin sparing mastectomii, parciální mastectomii apod.

Od roku 2000 jsme začali v MOÚ nabízet operaci, která již zohledňuje i kosmetické hledisko. Operace je nepoměrně náročnější, než klasická mastectomie, vzhledem k obtížnému přístupu k okrajům žlázy. V minulém roce jsme v mezioborové spolu­práci zašli ještě o krůček dál, kdy přímo v době léčby nádoru spolupracujeme s plastickými chirurgy a vhodným kandidátkám tak umožňujeme nejen kosmeticky příznivější speciální parciální výkony, ale i okamžité rekonstrukce prsu po totálních mastectomiích.

Prs je možno nahradit dvěma základními způsoby. Vlastní tkání - lalokem - nejčastěji z břicha, nebo druhá možnost - rekon­struovat pomocí implantátů. Implantátům předcházejí expandéry. O co se jedná? Tkáňový expandér je pomůcka podobná vyfouk­nutému balonku. Po kůži šetřící mastectomii - onkologická část operace - se expandér vloží do vypreparované svalové kapsy a zašije - plastická část operace. Výhoda tohoto zákroku je ta, že během jediné operace je odstraněn prs i se zhoubným nádorem a zároveň implantován tkáňový expandér. Klientka je ušetřena jedné operace.

Všechny nástrahy zhoubných onemocnění překonat neumíme, ale musíme se snažit pomáhat tam, kde je to možné. Náhrady prsu jsou jednou z takových oblastí.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008