Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 094

Autoři: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; I. Zavřelová; RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; A. Kratochvílová; Bc. Renata Spěšná; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Úvod
TP73, člen genové rodiny nádorového supresoru p53, se vyznačuje nezvyklou komplexitou genového lokusu. Přepisem ze dvou promotorů a alternativním sestřihem primárního transkriptu vznikají rozdílné N-terminální izoformy: TAp73 (full-length) je transaktivačně kompetentní variantou proteinu p73, zatímco zkrácené (truncated) izoformy Np73, p73ex2, p73ex2/3, souhrnně označované jako TAp73, postrádají transaktivační (TA) doménu a funkčně vykazují k p53 a TAp73 negativní dominanci. Rovněž na C-terminálním konci proteinu p73 se setkáváme díky alternativnímu sestřihu primárního transkriptu s rozdílnými izoformami, z nichž je řetězcem v plné délce. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007