Exprese proteinu RBPMS2 u gastointestinálních stromálních tumorů

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 43

Autoři: MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D.; Mgr. Bc. Ilona Hapková, Ph.D.; Mgr. Mária Janíková

Gastrointestinální stromální nádory exprimují RNA vazební protein RBPMS2, který může být novým diagnostickým markerem pro dané nádory a zároveň představuje slibný terapeutický cíl. Z uvedeného důvodu je srovnávána jeho exprese s ostatními diagnostickými markery a prognostickými faktory.

Datum přednesení příspěvku: 8. 2. 2017