2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

100. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP

Číslo abstraktu: 42
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Editorial

Číslo abstraktu: 000

Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 44
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 45
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: L. Jeřábková
Číslo abstraktu: 47
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 48
Kategorie: Onkologická diagnostika
Autoři: Renata Zittová
Číslo abstraktu: 49
Kategorie: Onkologická diagnostika

Moderní patologie pro gynekologii

Moderní patologie pro onkologii

Číslo abstraktu: 02
Kategorie: Onkologická diagnostika

Moderní patologie pro pneumologii

Číslo abstraktu: 34
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 36
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Moderní patologie pro urologii

Číslo abstraktu: 06
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: 07
Kategorie: Onkologická diagnostika

Molekulární patologie

Číslo abstraktu: 12
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Robert Fedič
Číslo abstraktu: 14
Kategorie: Onkologická diagnostika

Postery

Číslo abstraktu: p04
Kategorie: Onkologická diagnostika
Číslo abstraktu: p11
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Přednášky pozvaných hostů I

Číslo abstraktu: 15
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 17
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Petra Hamerlík
Číslo abstraktu: 18
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Přednášky pozvaných hostů II

Autoři: Zoran Culig
Číslo abstraktu: 19
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 20
Kategorie: Genitourinární nádory

Přednášky pozvaných hostů III

Číslo abstraktu: 22
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Přednášky pozvaných hostů IV

Číslo abstraktu: 24
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 25
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Autoři: Burkadze George
Číslo abstraktu: 26
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie
Číslo abstraktu: 27
Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie