Extrakraniální stereotaktická radioterapie.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Radioterapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 286p

Autoři: Klára Holoubková, Dis.; Dis. Veronika Hůlková; Dis. Iva Šidlová

Extrakraniální stereotaktická radioterapie/radiochirurgie používá k terapii nádorových ložisek vysoké dávky záření aplikované v malém počtu frakcí s velmi vysokou přesností. V praxi se pro tuto metodu léčby používá označení SBRT odvozené z anglického názvu „stereotactic body radiotherapy“. Při odpovídajícím přístrojovém vybavení lze metodu využít při léčbě nádorových ložisek v plících, játrech, dutině břišní či pánvi a ve skeletu.

K indikaci SBRT je nutné individuální posouzení rozsahu onemocnění, celkového stavu pacienta a jeho přidružených onemocnění erudovaným radioterapeutem vzhledem k riziku poškození kritických orgánů a tkání v okolí nádorového ložiska.

Celý proces přípravy a vlastního ozáření sestává z několika fází:
 1. Fixace pacienta

  Na naší klinice používáme stereotaktický rám vystlaný pacientovi na míru připravenou vakuovou dlahou. K redukci pohybů nádorového ložiska spolu s dýcháním doplňujeme v indikovaných případech stlačení žaludeční krajiny.
 2. Plánovací CT vyšetření

  Standardně skenujeme kontrastní třímilimetrové řezy při normálním dýchání, v nádechu a výdech. Všechny sady skenů vzápětí fúzujeme v plánovacím systému Eclipse.
 3. Cílové objemy a dávky

  Lékař zakresluje GTV ve všech třech sadách skenů; tato jednotlivá GTV následně fúzuje za vytvoření ITV (internal volume), který zahrnuje rovněž změny polohy ložiska při dýchání. Dávky jsou určeny dle tolrance okolních tkání a orgánů – 54 Gy ve 3 frakcích, 55 Gy v 5 frakcích či 56 Gy v 8 frakcích. V případě neradikálního ozáření, kdy není možné vzhledem k uložení ložiska a okolním tkáním radikální dávku aplikovat, jsou dávky nižší.
 4. Plánování

  Plánujeme pomocí techniky RapidArc, při které probíhá svazek záření přes dynamicky se měnící tvar pole pomocí vícelamelového kolimátoru během otáčení hlavice lineárního urychlovače.
 5. Ozáření

  Vlastní ozáření probíhá na lineárním urychlovači Varian iX. K ověření správnosti polohy pacienta a přesného zaměření nádorového ložiska používáme CT přístroj, který je přímou součástí lineárního urychlovače; tzv. CBCT. Celkový čas potřebný k ozáření pacienta včetně jeho fixace v stereotaktickém rámu a kontroly polohy pacienta a nádorového ložiska je necelých 30 minut. Vlastní ozáření technikou Rapid Arc trvá asi 8-10 minut.

Přednášku jsme pojali formou videoprojekce, kde je zaznamenán celý proces přípravy i vlastního stereotaktického ozáření.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011