Extraperitoneální mezenchymální nádory u seniorů

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: Nádory v seniu

Číslo abstraktu: 149

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; Z. Vobořil; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Vacek

Cíl
Prezentace vlastních zkušeností s léčbou mezenchymálních extraperitoneálních nádorů seniorů (MENS). Se stoupajícím věkem roste v populaci incidence solidních nádorů i prekanceroz. Nejčastějšími nádory u seniorů jsou tumory prsu, plic, kolon, rekta, pankreatu, žaludku a prostaty. Extraperitoneální mezenchymální maligní nádory jsou zřídkavé. Tvoří jen 1-2% všech solidních malignit.

Vlastní soubor
Ve sledovaném období 2 let jsme hospitalizovali s mezenchymálním extraperitoneálním tumorem celkem 27 pacientů –16 mužů a 11 žen – ve věku 70 – 81 let. V 17 případech šlo o nádor maligní (nejčastěji liposarkom, dále maligní histiocytom, fibrosarkom atd.), v 10 případech šlo o nádor benigní (nejčastěji velký lipom).
Lokalizace MENS: záda (10x), stěna břišní (4x), axilla (3x), retroperitoneum (3x), hýždě (3x), jiné (4x) jsou uvedeny z obrazově dokumentaované kazuistiky.

Kazuistika č.1 – Maligní histiocytom pravého prsu s myxoidní diferenciací u 76letého muže.
Kazuistika č. 2 – Fibrosarkom pravé hýždě u 79leté ženy.
Chirurgická léčba u většiny mezenchymálních nádorů je stále nejdůležitější a nejefektivnější léčebnou modalitou. Míra rizika operační léčby u seniorů je dána řadou faktorů. Některé z nich lze cíleně ovlivnit.

Závěr
Kalendářní věk není kontraindikací k chirurgické léčbě.
– limitujícími faktory jsou rozsah nádorového onemocnění a komorbidita pacienta
– cílem komplexních onkologických aktivit u seniorů je zachování nebo zlepšení kvality života

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004