Extrapulmonální nádor a lymfatika mezihrudí.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVII. Nádory plic

Číslo abstraktu: 159 (p281)

Autoři: MUDr. Martin Sobotka; MUDr. Ladislav Mitáš; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ivičic; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; MUDr. Dagmar Macková; MUDr. Stanislav Špelda; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Cíl práce
Vyjádření zastoupení podílu metastazujících extrapulmonálních tumorů do lymfatik mediastina v počtu thorakochirurgických intervencí pro primární nebo sekundární malignity a zjištění přežívání...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008