EXTRAPYRAMIDOVÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIEMETIK

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: nežádoucí účinky

Téma: VIII. Nežádoucí účinky protinádorové léčby

Číslo abstraktu: VIII/340

Autoři: Mgr. Roman Goněc; PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Metoklopramid a thiethylperazin patří k méně účinným antiemetikům a jejich podávání představuje nezanedbatelné riziko extrapyramidových vedlejších účinků. Ty mohou pacientovi způsobit akutní nepříjemné potíže, které jsou relativně snadno léčitelné, pokud jsou správně diagnostikovány, ale také přinést doživotní neléčitelné následky. Mohou se objevit akutní dystonie, tardivní diskineze nebo akutní akatizie. Riziko se zvyšuje u některých podskupin pacientů v souvislosti s věkem a při souběžném podávání dalších dopaminergních látek, např. antipsychotik. Protože ekonomické důvody pro podávání metoklopramidu a thiethylperazinu už prakticky neexistují, měl by být v profylaxi průběžně nahrazován jinými alternativami, na prvním místě ondansetronem. Metoklopramid a thiethylperazin by měly být nadále používány jako alternativní rezervní léčiva u CINV, která nereaguje na setrony nebo k terapii průlomového zvracení.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016