Faktory ovlivňující vznik karcinomu močového měchýře.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 195

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Epidemiologie karcinomu močového měchýře je v České republice velmi podobná situaci v USA. V roce 2002 bylo ve Spojených státech přibližně 56,500 nových případů onemocnění nádorem močového měchýře a 12,600 nemocných na tuto diagnosu zemřelo. Toto číslo představuje 4,4 procenta všech nádorových onemocnění a 2,3 procenta všech úmrtí na nádorová onemocnění. Karcinom močového měchýře častěji postihuje muže. Incidence mezi ženami je stoupající. Poměr postižení muži : ženy u invazivního karcinomu je 4:1, poměr postižení neinvazivním karcinomem je 2,7:1. U obou pohlaví je kouření velmi důležitým faktorem pro vznik tohoto nádorového onemocnění. Stran pracovní expozice – ve Spojených státech je to 11% žen a 21% mužů.
U žen je ale častěji iniciálně diagnostikováno pokročilejší stadium nemoci. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007