Farmakoekonomická efektivita hormonální léčby karcinomu prsu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XIX. Konzervativní léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 176

Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Úvod
Farmakoekonomická efektivita léčby se stává jedním z kritérií hodnocení při vstupu nového léku na trh v evropských zemích. Abychom mohli toto kritérium použít i v České republice, je nutné zmapovat stávající situaci na farmakoekonomických mode­lech co nejbližších běžné klinické praxi...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008