FCGRIIIA RECEPTOR GENOTYPE DOES NOT INFLUENCE AN OUTCOME IN PATIENTS WITH FOLLICULAR LYMPHOMA TREATED WITH RISK-ADAPTED IMMUNOCHEMOTHERAPY

Konference: 2010 15th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 15. Non-Hodgkin lymphoma - Biology

Číslo abstraktu: 0429

Autoři: MUDr. Vít Procházka, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; MUDr. Luděk Raida, Ph.D.; MUDr. Zuzana Kubová; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Martina Divoká; Mgr. Jana Gazdová; MUDr. Zuzana Šedová; MUDr. Ladislava Kučerová

Plný text abstraktu

 Haematologica 2010; 95[suppl.2]:174, abs. 0429

Datum přednesení příspěvku: 11. 6. 2010