FIP1L1/PDGFR-ALPHA - NEGATIVE CHRONIC EOSINOPHILIC LEUKEMIA SUCCESSFULLY TREATED WITH IMATINIB - CASE REPORT

Konference: 2006 11th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 27. Other chronic myeloproliferative disorders

Číslo abstraktu: 1469

Autoři: Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.; RNDr. Zuzana Pikalová; Jana Strašilová; Mgr. Beáta Katrincsáková; Jana Hanzlíková; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 18. 6. 2006