Flexiseal a jeho využití v praxi

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: NLZP Blok III

Číslo abstraktu: 068

Autoři: Mgr. Monika Jelečková

Úvod

Flexi-Seal  Fecal   Management   Systém   (FMS)   je   jednorázový  uzavřený  systém ke zvládání fekální inkontinence. Je snadno použitelný a výborně nahrazuje tradiční pomůcky používané při inkontinenci, jako jsou jednorázové pleny nebo podložky. Zamezuje přenosu infekce na ošetřovatelský personál. Minimalizuje poškození integrity kůže v oblasti genitálu, infikování pooperačních ran nebo jiných defektů.

Flexi-Seal se skládá ze silikonového katétru, sběrného sáčku a stříkačky k naplnění retenčního  balónku.  Silikonový  katétr  je  velmi  měkký  a  nedráždivý.  Na  horním  konci je uzpůsobený k zavedení do  konečníku  a  je  opatřen  retenčním  balónkem  a  značkou pro hloubku optimálního zavedení. Prázdný retenční balónek zároveň slouží jako „návlek“ na prst pro bezproblémové zavedení Flexi-Sealu. Na silikonovém katétru jsou dva vstupy. První vstup slouží k naplnění retenčního balónku a je označen množstvím mililitrů, kterým má být retenční balónek naplněn. Druhý vstup je označen „IRRIG“ a slouží k proplachu silikonového katétru dojde-li k jeho ucpání pevnými částicemi stolice. Dolní konec silikonového katétru se spojí se sběrným sáčkem. Sběrný sáček je opatřen jednosměrným ventilem, který zabraňuje návratu stolice zpět do katétru. Krytka a filtr na sběrném sáčku eliminují zápach. Sáček je vybaven závěsem k umístění na lůžko.

Systém Flexi-Seal je dodáván v balení s silikonový katétr a tři sběrné sáčky. Sběrné sáčky lze pak objednávat v samostatném balení po deseti kusech.

  

Na trhu existuje ještě vylepšená verze Flexi-Seal Signal a Flexi-Seal Control. Oba systémy nabízí firma Convatec. Obdobné systémy nabízejí i další firmy, například Dansac.

Maximální doba zavedení je vždy uvedena výrobcem, nejčastěji 28 dní. Kapacita sběrného sáčku je 1000 ml. Výměna se pro snazší manipulaci doporučuje při naplnění objemu sáčku mezi 600 až 800 ml. Po tuto dobu je akutní stav průjmovitého onemocnění zpravidla zvládnutý. Mnoho pracovišť je zpočátku odrazeno vysokou cenou, která je však relativní. Mnohdy si ošetřující personál neuvědomuje skutečné náklady vynaložené na péči o pacienta s inkontinencí stolice průjmovitého charakteru. Jedná-li se navíc o infekční onemocnění, například způsobené Clostridium difficile, zajišťuje systém Flexi-Seal maximální ochranu před šířením infekce na ošetřující personál a pacienty. Dále zabraňuje kontaminaci okolních předmětů a pomůcek. Významnou pomoc zajišťuje systém Flexi-seal v péči o kůži okolí genitálu. Významně se podílí na prevenci vzniku proleženin nebo jiného poškození kůže, nejčastěji opruzeniny nebo macerace. Pomáhá efektivně léčit již vzniklé defekty.

 

Při průjmovitém onemocnění je ošetřující personál často zaměřen pouze na fyzickou stránku pacienta, tzn. odstranění stolice, úprava lůžka, hygienická péče. Inkontinence průjmovité stolice má však i velký dopad na psychiku pacienta, která je mnohdy opomíjena. Snižuje jeho důstojnost, narušuje jeho pohodlí a intimitu, zvyšuje jeho závislost na pomoci personálu.

 

Indikace pro použití systému Flexi-Seal

Indikace pro zavedení systému Flexi-Seal jsou jednoznačné: 

 • přítomnost průjmovitého onemocnění
 • inkontinence stolice tekutého nebo kašovitého charakteru
 • pacient,  který  nezvládnou  cestu  na  WC  nebo  jsou  upoutáni  na  lůžko  a  trpí  výše uvedenými problémy

 

Výhody použití systému Flexi-Seal 

 • prevence vzniku poškození integrity kůže nebo snížení jejího poškození
 • prevence šíření infekce
 • snížení rizika prodloužení délky hospitalizace
 • zvýšení komfortu pacienta v oblasti psychické i fyzické
 • snížení celkových nákladů

 

Kontraindikace pro použití systému Flexi-Seal 

 • přecitlivělost na některou ze složek, kterou obsahuje výrobek
 • operace tlustého střeva, zejména rekta v posledním roce
 • poranění rekta nebo zevního ústí konečníku
 • stenóza nebo striktura rekta
 • se  suspektním  nebo  potvrzeným  poškozením  rektální  sliznice  (proktitida,  vředy, ischémie, velké hemmoroidy)
 • tumor rekta nebo anu

 

 

Využití systému Flexi-Seal v praxi

Zavedení systému Flexi-Seal není náročné, smí zavádět lékař nebo všeobecná sestra s pracovním zařazením bez odborného dohledu.

Pomůcky: souprava Flexi-Seal (silikonový katétr, sběrný sáček, stříkačka), lubrikant, fyziologický roztok, jednorázové rukavice, buničitá vata nebo jednorázová podložka.

Pomůcky je třeba sestavit před vlastním výkonem, tzn. spojit silikonová katétr se sběrným sáčkem; do stříkačky si nachystat 45ml fyziologického roztoku a stříkačku připojit na vstup na katétru označený „45ml“.

Před indikací zavedení systému Flexi-Seal je vhodné, aby pacienta vyšetřil lékař per rektum z důvodu vyloučení některé z kontraindikací. Při vlastním výkonu zavedená systému Flexi-Seal uložíme pacienta do polohy na levém boku. Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje polohu na boku, zvolíme polohu vleže na zádech s odtaženými a pokrčenými dolními končetinami.

Postup zavedení: silikonový katétr rozvineme v celé délce, sběrný sáček připojíme ke katétru a na vstup k retenčnímu balónku nasadíme stříkačku s fyziologickým roztokem. Nasadíme si jednorázové rukavice. Ukazovák ruky vsuneme pod prázdný retenční balónek na konci silikonového katétru, který tvoří „kapsu“ usnadňující zavedení katétru. Naneseme dostatečné množství rubrikantu po obvodu prázdného retenčního balónku. Opatrně zavedeme silikonový katétr do konečníku za vnitřní svěrač, do vzdálenosti označené ryskou na silikonovém katétru.

Použitý materiál: 

Informační materiál k systému Flexi-Seal, firma Convatec

Opatrně vytáhněte ukazovák a pomalu plňte retenční balónek fyziologickým roztokem. Indikační komůrka na konci vstupu se bude při plnění retenčního balónku pomalu roztahovat po dobu, kdy tlačíme na píst stříkačky. Zůstane-li komůrka rozepjata i po ukončení plnění retenčního balónku, je retenční balónek chybně naplněný a rozepjatý. V tomto případě je třeba odsát fyziologický roztok do stříkačky a upravit polohu retenčního balónku v konečníku. Potom celý postup zopakovat. Po naplnění retenčního balónku odpojte stříkačku od silikonového katétru a jemně za katétr zatáhněte pro kontrolu, že je balónek dobře naplněný a katétr nevypadne ven z konečníku.

 

 

Silikonový katétr rozviňte podél dolních končetin pacienta dolů z lůžka tak, aby nebyl nikde stlačený nebo zalomený. Umístěte sběrný sáček na lůžko pacienta. Sledujte objem naplnění sběrného sáčku. Při dosažení výše uvedeného objemu proveďte výměnu sběrného sáčku, která je velmi jednoduchá.

 

Použitý sběrný sáček uzavřete krytkou a zlikvidujte dle platné směrnice vašeho pracoviště. V žádném případě sběrné sáčky nevylívejte a nepoužívejte opakovaně!

Během zavedení systému Flexi-Seal je třeba pravidelně kontrolovat průchodnost silikonového katétru a případně jej proplachovat přes irigační vstup

Postup odstranění: odsajte pomocí stříkačky fyziologický roztok z retenčního balónku,a opatrně odstraňte silikonový katétr z konečníku. Celý systém Flexi-Seal zlikvidujte dle platné směrnice na vašem pracovišti.

 

 

Systém Flexi-Seal šetří ošetřovatelskému personálu čas a zdravotnickému zařízení peníze, snižuje riziko přenosu nozokomiálních nákaz (Clostridium difficile) s následným prodloužením doby hospitalizace. Hlavně však výrazně zvyšuje komfort pacienta a tím i jeho celkovou spokojenost.

 

Zkušební kalkulace nákladů

Ve výpočtu je vycházeno: průměrný počet stolic: 7; počet ošetřovatelského personálu 2

Tabulka č.2 Kalkulace nákladů při zvládání inkontinence stolice klasickým způsobem

 

použitý materiál

cena za ks -1 výměna

cena za materiál -7 výměn

ložní prádlo 1kg

28,50

199,50

jednorázová podložka 60x60cm

5,10

35,70

jednorázová plena

12,65

88,55

čistící pěna 10ml

2,96

20,72

buničitá vata 10 dkg

6,50

45,50

jednorázová žínka

3,30

23,10

mýdlo 10ml

1,19

8,33

jednorázové rukavice 2 ks/os

1,72

12,04

ústenka (2 ks)

3,14

21,98

jednorázový plášť (2 ks)

14,52

101,64

produkt na ošetření kůže 5ml

1,60

11,20

likvidace materiálu 1kg

21,80

152,6

celkem

102,98

720,86

 

! Není započteno:

 • časová náročnost na ošetření pacienta
 • desinfekce pomůcek
 • materiál použitý na převaz rány, je-li nutné jej měnit

  

Tabulka č.3 Kalkulace výše uvedených nákladů za sedm dní 

počet dní

počet stolic 7

1

720,86

2

1441,72

3

2162,58

4

2883,44

5

3604,30

6

4325,16

7

5046,02

 

Skutečná cena se odvíjí od nastavených cen za materiál a skutečného počtu stolic, případně použitých dalších pomůcek a podobně.

 

Zkušenosti se systémem Flexi-Seal

Na našem pracovišti jsme systém Flexi-Seal poprvé vyzkoušeli v roce 2008. Pomůcka nám byla představena zástupkyní firmy Convatec. Na provozní schůzi jsme pomůcku představili lékařům a sestrám. Na každou jednotku jsme objednali jednu soupravu Flexi-Seal a jedny náhradní sáčky.

Poprvé jsme systém Flexi-Seal použili u 62 leté ženy s agresivním dva dny trvajícím průjmem s diagnostikovanou kolitidou. Zpočátku se lékaři použití systému Flexi-Seal bránili. Těžké průjmy však poškozovaly kůži v okolí genitálu a pacientka trpěla bolestmi, protože bylo prakticky nemožné nechat kůži v suchu a čistotě, souhlasili s vyzkoušením nové pomůcky (viz obrázek č.5)

Systém Flexi-Seal spolehlivě odváděl řídkou stolici. Silikonový katétr jsme pravidelně proplachovali. Lůžko pacientky bylo možné udržet v suchu a čistotě.

 

 

 

Systém Flexi Seal jsme na pracovišti použili již několikrát, v průměru třikrát za rok. Základním krokem je vytipovat vhodného pacienta. Zejména mladší pacienti uvítali komfort, který jim systém Felxi-seal umožňuje. U pacientů s disfunkčním svěračem systém Flexi-Seal vypadává z konečníku a neplní svou funkci. Tento systém také není vhodný u neklidných pacientů, neboť při vytržení systému Flexi-Seal může dojít k poranění svěrače.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014