Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of CD8 Regulatory and Suppressor Cells In Multiple Myeloma

Konference: 2010 52nd ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 2947

Autoři: Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2010