Flow Cytometric Phenotyping and Analysis of T Regulatory Cells in Monoclonal Gammopathy Patients

Konference: 2009 51th ASH Annual Meeting – účast ČR

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Myeloma

Číslo abstraktu: 2819

Autoři: Mgr. Karthick Raja Muthu Raja; MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Zuzana Mikulková; RNDr. Ivana Burešová; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 12. 2009