Fluidothorax po resekci plic pro nádor.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XVIII. Bronchogenní karcinom

Číslo abstraktu: 165

Autoři: MUDr. Ladislav Mitáš; prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LLM; MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Ivičic; Doc. MUDr. Teodor A. Horváth, CSc.

Souhrn
Cíl práce:
Studium příčin ovlivňujících množství výdeje při hrudní drenáži a zhodnocení průběhu drenáže u pacientů po plic-
ní resekci pro malignitu.
Materiál a metody: Čtyřicet jedna pacientů (31 mužů,10žen) s průměrným věkem u mužů 68 let (rozpětí 44-78let), u žen 60
let (rozpětí 33-74), kteří podstoupili plicní resekci s lymfadenektomií pro plicní malignitu.
Výsledky: Délka drenáže v hodinách /množství výdeje v mililitrech u příslušných resekčních výkonů – Lobektomie 141/1463, bilobektomie 174/2123, pneumonektomie 76/1230, rozšířená pneumonektomie 64/1350, segmentektomie 151/1302, klínovitá resekce 124/1206.
Diskuse: Výdej při hrudní drenáži je závislý na operační technice a biologických faktorech.
Závěr: Zaměření se na chirurgické a biologické příčiny množství výdeje a délky hrudní drenáže může pomoci nalézt příklady, které mohou změnit přístup k věci. ...

Klíčová slova: Chirurgie – fluidothorax – karcinom plic

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007