Funkční poruchy pánevního dna a jejich léčba.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XI. Rehabilitační péče v onkochirurgii a onkologii

Číslo abstraktu: 106

Autoři: J. Grebeníčková

V naší ambulanci se setkáváme se skupinou (nejen) onkologických pacientů, jejichž komfortní život může být do určité míry limitován některou z forem močové inkontinence. Přičemž jako hlavní příčinu močové inkontinence považujeme vnitřní inkoordinaci svaloviny pánevního dna, kterou lze do jisté míry ovlivnit léčebnou fyzioterapií. Proto by jsme touto prací chtěli nastínit rehabilitační možnosti její léčby...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008