Fyzioterapia pri operáciách v malej panve

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: III. Ošetřovatelská a následná péče po léčbě gynekologických malignit

Číslo abstraktu: 057

Autoři: Marta Poláková; MUDr. Eva Husarovičová, PhD

Nárast incidencie onkologických ochorení, zníženie priemerného veku chorých. Radikálna gynekologická operácia traumatizuje pacientku nielen fyzicky ale aj psychicky.


Cieľ metodík fyzioterapie

 • Zvýšenie prekrvenia vnútorných orgánov- urýchlenie hojenia
 • Reedukácia funkcie svalov a svalovýchskupín poškodených

 • operačným výkonom
 • Koordinácia dýchacieho cyklu so svalovým pohybom – ekonomizácia dýchania

Zásady fyzioterapie

 • Výber postupov a metodík fyzioterapie závisí od

 1. Stupňa základného ochorenia
 2. Veku pacientky
 3. Predoperačnej anamnézy fyzickej zdatnosti
 4. Závažnosti operačného zákroku

Rozdelenie fyzioterapie

 • Predoperačná
 • Pooperačná
 • Fyzioterapia komplikácií


Predoperačná fyzioterapia - cieľ

A. Zvýšiť pľúcnu ventiláciu a rozvinúť pohyblivosť hrudníka

 • nácvik lokalizovaného dýchania: horné, stredné, dolné a bráničné dýchanie
 • nácvik expektorácie – hygieny bronchov

B. Zlepšiť trofiku a funkciu svalov

 • naučiť základné cviky pooperačnej fyzioterapie
 • cievna gymnastika – prevencia TECH

Predoperačná fyzioterapia

 • Nácvik vertikalizácie – sadania a vstávania so šetrením priamych brušných svalov
 • Inštruktáž rehabilitačného programu v zmysle posilňovania svalov panvového dna

Pooperačná fyzioterapia

 • Respiračná fyzioterapia
  1. lokalizované dýchanie, hlavne dolné hrudné a bráničné dýchanie /vysoký stav bránice, neschopnosť hlbokého inspíria – komplikácia: atelektáza, pneumónia ../
  2. hygiena bronchov – expektorácia /pri vykašlávaní vysoký intraabdominálny tlak, bolesť rany, slabosť dýchacích svalov/

 • Prevencia troboembolickej choroby
  1. cievna gymnastika
  2. skorá vertikalizácia pacientky a chôdza
  3. bandáž dolných končatín krátkoťažným obvínadlom


 • Cvičenie
  1. Zamerané na funkčnú schopnosť svalov a orgánov dutiny brušnej
  2. Posilňovanie svalov panvového dna
  3. Prevencia osteopórózy
  4. Prevencia lymfedému /exenterácia lymfatických uzlín/

 • Reedukácia posturálnych funkcií
  1. vysadzovanie s obmedzením priamych brušných svalov
  2. reedukácia správneho postoja
  3. reedukácia chôdze


Fyzioterapia komplikácií

 • Lymfedém
  1. po extirpácii lymfatických uzlín
  2. po liečbe rádioterapiou

 • Osteoporóza

  u žien vo fertilnom veku, bez hormonálnej substitučnej terapieLymfedém dolnej končatiny

Vznik závisí od:

 1. Rozsahu operačného zákroku
 2. Vytvorenia fibrotických zmien
 3. Interakcie lymfatických ciev
 4. Spojenia lymfatických teritórií
 5. Pooperačných komplikácií


Cieľ liečby

 • Aktivácia kapilárnej lymfatickej pumpy
 • Redukcia lymfedému
 • Lokálne zmiernenie bolesti
 • Zväčšenie rozsahu pohybu v priľahlých kĺboch
 • Zabránenie malígnej progresie lymfedému

Liečba lymfedému

 • Fáza redukcie lymfedému
  liečba komplexnou presoterapiou – fyzioterapeu
 • Fáza stabilizácie lymfedému
  dispenzarizácia, nosenie kompresívnych pomôcok, dodržiavanie režimu edematózneho pacienta, pravidelné preliečovanie lymfodrenážnymi technikami, autorehabilitácia

Liečba fyzioterapiou
 • Antiedematózna gymnastika v bandáži – zvýšenie odtoku lymfy
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Kompresívna bandáž – krátkoťažné obvínadlo
 • Prístrojová kompresia - princíp tlakovej vlny

Osteopóróza

Kvantitatívne zníženie kostnej hmoty, s poškodením mikroarchitektoniky kostného tkaniva, so zvýšenou kostnou fragilitou. Následkom sú spontánne zlomeniny.
Poškodenie je často iverezibilné s bolesťami akútneho aj chronického charakteru.

Problém osteoporózy
 • Znižuje fyzickú aj psychickú aktivitu – hypokinetický syndróm
 • Bolesť - výrazné nočné bolesti
 • Poruchy dýchania, trávenia - hypokinetika

Prevencia
 • Udržanie pohybovej aktivity
 • Odstránenie rizikových faktorov

Liečba
 • Hormonálna prevencia
 • Primeraný prísun kalcia

 • Analgetiká
 • Pohybová aktivita
 • Fyzikálna terapia

Fyzioterapia - cieľ
 • Zachovanie svalovej hmoty až zvýšenie

 • Zlepšenie koordinácie pohybu – prevencia pádov – zlomenín

 • Udržanie a zlepšenie posturálnych funkcií

Metodiky fyzioterapie
 • Dynamické cvičenia veľkých svalových skupín
 • Vypracovanie svalového korzetu
 • Škola chrbta
 • Cviky rovnováhy na nerovných plochách /Freeman/

 • Strečing
 • Kalanetika
 • Dychová gymnastika a cviky na udržanie elasticity hrudného koša a VC

Fyzikálna terapia
 • Elektroliečba – DDP, IP, magnetoterapia, polarizované svetlo
 • Hydroterapia – uhličité kúpele
 • Mechanoterapia - jemné masážne techniky

Záver
 • Fyzioterapia súčasť komplexnej liečby onkogynekologického pacienta
 • Potreba spolupráce s gynekologickým oddelením -informovanosť
 • Po ukončení hospitalizácie starostlivosť o pacientku nekončí

Ďakujem za pozornosť

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007