GENERALIZOVANÝ CHONDROSARKOM U PACIENTA S ENCHONDROMATÓZOU S CELKOVÝM PŘEŽITÍM PŘES 29 MĚSÍCŮ - KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Sarcom

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 119

Autoři: MUDr. Marek Sochor; MUDr. Helena Steinbauerová; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Prezentovaná kazuistika popisuje pacienta (ročník 1958) s Ollierovou chorobou. Pro zvětšení objemu levého stehna v dubnu 2007 provedeno CT s nálezem expanze 200 x 140 x 170 mm, histologicky Chondrosarkom grade 2. Následovala exartikulace v levém kyčelním kloubu a pacient byl dispenzarizován bez pooperační onkologické léčby. Na dispenzárním RTG plic v září 2010 byly zjištěny stíny v obou plicních křídlech. Na CT byl potvrzen oboustranný metaproces plic s ložisky 2-3 cm a vícečetný osteoplastický proces skeletu. Léčbu jsme zahájili v 9/2010 chemoterapií cisplatina 50 mg/m2 + doxorubicin 60 mg/m2 á 21 dnů. Na kontrolním CT po 4 sériích chemoterapie v 1/2011 byla stabilizace choroby. Po absolvování 6. série chemoterapie byla na CT v březnu 2011 par­ciální regrese v oblasti plic, ostatní nález beze změn. Další kontrolní CT v červenci 2011 vykazovalo opět progresi nálezu v oblasti plic. Klinicky pacient nadále PS 0-1. Vzhledem ke zbývající kumulativní dávce doxorubicinu 120 mg/m2 a dobrému efektu předchozí kombinace jsme od srpna 2011 pokračovali v režimu cisplatina + doxorubicin. Po 3 sériích chemoterapie v 10/2011 vykazovalo CT lehkou progresi. Chemoterapii jsme změnili na režim docetaxel 75 mg/m2 den 8 + gemcitabin 900 mg/m2 den 1 + 8 cyklu á 21 dnů. Po absolvování 3 sérií chemoterapie byla na CT v 12/2011 stabilizace choroby. Po 6. sérii chemoterapie bylo kontrolní CT v březnu 2012 se stabilizací v oblasti plic a skeletu. Na CT z června 2012 byla regrese většiny plicních ložisek, mimo 1 ložisko v levém plicním vrcholu velikosti 65 x 49 x 40 mm s infiltrací hrudní stěny. Jako prevenci dalšího šíření do hrudní stěny jsme pacienta ozářili v červenci 2012 fotony dáv­kou 3/39 Gy. V dalším období byl pacient bez vývoje zdravotního stavu, ambulantní, PS 0-1. Na kontrolním CT v říjnu 2012 byla progrese plicních ložisek, nově 2 metastázy ve slezině (80 x 80 x 75 mm a 28 mm) a levé ledvině (52 x 34 mm). Při trvajícím výborném celkovém stavu jsme zahájili od 11/2012 třetí linii che­moterapie ifosfamid 3 000 mg/m2 den 1-3 á 21 dnů. Po absolvování 3 sérií chemoterapie, bylo CT v lednu 2013 s mírnou regresí v oblasti plic a stabilizací ve slezině, ledvině a skeletu. Kazuistika popisuje případ pacienta dospělého věku s generalizovaným chondrosarkomem, který v celkově výborném stavu přežívá více než 29 měsíců od zjištění metastatického procesu, je nyní léčen 3. linií chemoterapie s dobrou tolerancí. Tato nepříznivá diagnóza s literárně uváděným celkovým přežitím v měsících ve stadiu generalizace tak může být potenciálně dlouhodobě léčitelná při zachování výborné kvality života.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013