Genetické testování v onkologii.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 026

Autoři: Blanka Dvořáčková; Dita Hanousková; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Hana Pavlů; Jitka Kuklová; Veronika Kosinová; J. Lukešová; Mgr. Jana Házová; RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Incidence nádorových onemocnění se každým rokem zvyšuje. Pracovní tempo, stres, nedostatek pohybu a mnohdy ne příliš kvalitní strava jsou součástí moderního životního stylu.
Pro každého z nás existuje určitá pravděpodobnost, že onemocní rakovinou.
Ne vždy se na vzniku nádorového onemocnění podílí jen exogenní faktory, vážným predispozičním rizikovým faktorem k nádorovému onemocnění je dědičná zátěž, která je způsobena změnou mutací určitého genu v DNA. Zhruba 5-10% zhoubných nádorů je dědičného původu.
Postupně byly a jsou objevovány geny, které jsou zodpovědné za různé nádorové syndromy, např. v roce 1991 byl podrobně popsán APC gen, který způsobuje onemocnění FAP, v roce 1993 byly identifikovány geny způsobující dědičnou formu nádorů kolorekta, Lynchův syndrom, v roce 1994 a 1995 geny BRCA1 BRCA2 pro dědičný syndrom nádoru prsu a vaječníků. Jedná se o geny vysoké predispozice k nádorům. Jsou však objevovány i geny, které zvyšují rizika nádorových onemocnění jen mírně, kdy se výsledky genetického testování a především prediktivního testování musí hodnotit opatrně.
Genetické poradenství může zjistit důležité skutečnosti rodinné anamnézy. Klinický genetik indikuje možnosti genetického testování a informuje rodinu o výsledcích vyšetření a vhodné prevenci…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008