Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

JLF UK a UNM v Martine a Martinské bioptické centrum, s.r.o. (Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin, Slovakia)

E-mail: plank@jfmed.uniba.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii