Gliomatosis cerebri manifestující se symptomatickými epileptickými záchvaty a problematika antiepileptické terapie.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXIX. Neuroonkologie dětského věku

Číslo abstraktu: 255

Autoři: MUDr. Pavlína Cahová; doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.; MUDr. Michal Ryzí, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Pavelka; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

Úvod
Gliomatosis cerebri představuje difuzní mozkový nádor, jež infiltruje mozek v takovém rozsahu, že postihuje vždy minimálně dva laloky, často roste oboustranně a šíří se i do infratentoriálního prostoru nebo až do míchy.

Nozologická definice nádoru a histogeneze zůstavají sporné. Název gliomatosis cerebri poprvé zveřejnil Nevin v roce 1938, popisoval ji jako infiltraci rozsáhlých částí mozku gliálními buňkami, jež ale nevytvářely zřejmou nádorovou formaci. Histologicky byla dle WHO klasifikace z r. 1993 řazena mezi neuroepiteliální tumory nejasného původu. V aktuální WHO klasifikaci nádorů CNS z r. 2007 zařazení do skupiny nádorů neuroepiteliální tkáně zůstává, ale již je uveřejněna v podskupině astrocytárních nádorů. V mezinárodní klasifikaci dětských nádorů (ICCC, 1996) je řazena mezi astrocytomy….

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008