Glomangiopericytom čelistní dutiny – kazuistika.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Nádory hlavy a krku

Téma: 12. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 104

Autoři: MUDr. Jiří Blahák; doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

   Úvod

   Glomangiopericytom (syn. sinonazální hemangiopericytom) náleží mezi vzácné, hraničně a nízce maligní tumory měkkých tkání nosu a paranasálních dutin. Poprvé byl popsán v roce 1942 (Stout&Murray) [1], jako tumor vznikající z perikapilárních Zimmermanových pericytů. Hemangiopericytom představuje 1 % ze všech tumorů cév a 3 % ze všech tumorů měkkých tkání [2]. Může vznikat v jakékoliv části těla, z toho 15-30 % náleží právě výskytu v oblasti hlavy a krku [3]. Glomangiopericytom vzniká nezávisle na pohlaví, ve všech věkových skupinách, s převahou v šesté a sedmé dekádě života. Biologické chování tumoru je nepředvídatelné [4]. Pro malignitu svědčí nekrózy, buněčný polymorfismus a vyšší proliferační index. Pro definitivní stanovení diagnózy je nezbytné histologické vyšetření vzorku tkáně včetně imunohistochemie.

   Kazuistika

   Na našem pracovišti jsme zaznamenali 70 letého muže s patrným vyklenutím levé tváře, horního vestibula a viklavostí zubů +4567, po OPG-RTG vyhodnoceno, jako rozsáhlá cysta levé čelistní dutiny. Na CT byla patrná měkotkáňová struktura vyplňující celou dutinu. Histologické zhodnocení opakovaných probatorních excizí ukázalo polygonální a mírně protáhlé uniformní buňky, provázejí cévní komponentu z cév malého kalibru, bez známek malignity, svědčící pro nález glomangiopericytomu. Excidován byl bělavý tuhý útvar o velikosti 70x55x45mm, v celém rozsahu. Operační histologie potvrdila nález Glomangiopericytomu. 8 měsíců od operace je pacient bez lokální recidivy dle CT a klinického vyšetření.

   Závěr

   U pacienta potvrzen nález Glomangiopericytomu, operativně radikálně excidován. Vzhledem k vzácnému nálezu tohoto typu nádoru v čelistní dutině a hraniční biologické povaze nádoru je nutné další striktní sledování a pooperační péče [5].

Reference:

  1. STOUT, AP and MR MURRAY. HEMANGIOPERICYTOMA: a vascular tumor featuring Zimmermann's pericytes. Annals of Surgery. 1942(116), 26-33.
  2. MULAMALLA, Keerthi, Alexander M. TRUSKINOVSKY, Arkadiusz Z. DUDEK. Rare case of hemangiopericytoma responds to sunitinib. Translational Research. 2008, 151(3), 129-133. DOI: 10.1016/j.trsl.2007.12.007.
  3. KOSCIELNY, Sven, Bernd BRÄUER, Gerhard FÖRSTER. Hemangiopericytoma: a rare head and neck tumor. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2003, 260(8), 450-453. DOI: 10.1007/s00405-003-0625-8.
  4. MARESI, Emiliano, Emilia TORTORICI, et al. Case report: Hemangiopericytoma of the Oral Cavity after a Ten-year Follow- up. Annals of Clinical & Laboratory Science, 2007; 37(3), 274-279.
  5. HIGASHI, Kenjiro, Kazuhiro NAKAYA, et al. Glomangiopericytoma of the nasal cavity. Auris Nasus Larynx. 2011, 38(3), 415-417. DOI: 10.1016/j.anl.2010.08.009.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012