Granular cell tumor mléčné žlázy – reálná možnost omylu v diferencionální diagnostice

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nádorů

Číslo abstraktu: 066

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.; Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.

Granular cell tumor (GCT) byl popsán roku 1926 ruským patologem Abrikosovem. Má řadu synonymních označení – k nejčastějším patří myoblastický myom, granulocelulární myoblastom či Abrikosovův tumor.

Má variantu benigní a nesmírně vzácně maligní. Histogeneza nádoru není úplně jasná. Původ ze svalové tkáně je vyloučen. Uvažuje se o možnosti vzniku z granulárně degenerovaných Schwannových buněk nebo vzniku na podkladě akumulace histiocytárních elementů. Je obtížné poznat, z čeho GCT vzniká. Výsledkem však je zpravidla stejný fenotyp nádoru. V případě mléčné žlázy se patologové kloní spíše k histiocytární verzi histogeneze, přestože je téměř vždy přítomna imunohistochemická pozitivita S-100.

Nádor se v mléčné žláze vyskytuje velice vzácně. Častější je jeho výskyt ve stomatologické oblasti, jícnu a v dalších orgánech. Za období 58 let je v archivu FÚP FN Hradec Králové zaregistrováno šest případů tohoto tumoru v lokalizaci mléčné žlázy. Dva případy jsme měli možnost diagnostikovat a léčit. V obou případech šlo o benigní variantu GCT.
Čím je GCT charakteristický?
- Může se vyskytnout v kterémkoliv věku.
- Je zpravidla malý.
- Má vždy tuhou konzistenci.
- Přestože je benigní, může infiltrovat, respektive prorůstat do okolí.
- Má schopnost recidivy.
- Mamografie s obrazem malignity.
- Sonografie s obrazem solidního ložiska.
- Rychlá biopsie s nejasným výsledkem bez přínosu – nutné definitivní klasické histologické vyšetření.

V kasuistikách jsou prezentovány klinické, RTG a bioptické nálezy. Je patrné, jak blízko můžeme být fatální chybě při pouhém hodnocení mamografie či rychlé biopsie.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005