GRANULOCELULÁRNÍ TUMOR ŽENSKÉ MLÉČNÉ ŽLÁZY

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P008

Autoři: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.; MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Hana Urminská-Klozová, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Dimitar Hadži Nikolov, Ph.D.

Úvod:
Histogeneza granulocelulárního tumoru (GCT) není zcela jasná. Původ ze svalové tkáně je vyloučen. Patologové se přiklánějí k názoru, že původ tumoru je v periferní nervové tkáni, resp. v granulární degeneraci Schwannových buněk. Respektuje se však i vliv akumulace histiocytárních elementů ve tkáni. Je zřejmě někdy obtížné poznat z čeho nádor vzniká. GCT je nádorem velice vzácným. Má variantu benigní (99%) a maligní 1%. Postihuje obě pohlaví.
Může se vyskytnout v podstatě kdekoliv, maximum výskytu je v orofaciální, resp. stomatologické oblasti (30%). Zde je nejčastěji postižen jazyk a gingivy. Následuje postižení jícnu, žaludku. Výskyt v prsní žláze je naprosto ojedinělý (5-8% všech GCT). Pokud jde o věk při lokalizaci v prsu, popisuje se častější výskyt u žen v premenopauze, ojediněle se vyskytne u mladších věkových kategorií nebo naopak ve stáří. GCT je charakterizován jako solitární, tuhý a nebolestivý nádorový uzel. Pokud je v mléčné žláze umístěn povrchově, může při centrální lokalizaci vtahovat prsní bradavku, při periferní lokalizaci retrahuje kůži. Velikost nádoru nepřesahuje 3 cm, jen vzácně bývá dle literatury větší. V ní nejsou o GCT soubory, ale povětšinou jen kazuistická sdělení. Největší počet nemocných uvádějí autoři Akatsu, Pieterse (10 případů GCT).

Mikroskopický nález:
 • okraje tumoru splývají s parenchymem mléčné žlázy

 • přítomnost vřetenovitých nebo polygonálních buněk

 • zrnitá cytoplasma (barvení HE)

 • malé okrouhlé jádro, bez zřetelného jadérka

 • PAS: červené zbarvení cytoplasmatických granulí

Imunohistochemické vyšetření:
pozitivita: vimentin, S 100 protein, neuron - specifická enoláza, CD 68 antigen negativita: cytokeratin

Diagnostika a komplementární vyšetření
 • RTG: obraz maligního ložiska (spikulace, infiltrativní růst)

 • ECHO: solidní ložisko

 • rychlá biopsie : není výtěžná, nejasný nález, možnost omylu

 • hormonální receptory: zpravidla pozitivní (estrogen, progesteron)

 • NMR může být přínosemKazuistika 1. :
 • žena 57 let s nebolestivou rezistencí v horním zevním kvadrantu pravého prsu

 • mamografie : cípaté ložisko o průměru 14 mm, výrazné podezření na C50

 • ECHO : nejasně ohraničený tumor ve stejné lokalizaci

 • punkční biopsie : nebylo možno pro nejasný nález uzavřít

 • HR : vysoce pozitivní ER, PR

 • chirurgický výkon – definitivní biopsie s výsledkem : benigní GCT

Kazuistika 2. :
 • žena 27 let s rezistencí v horním zevním kvadrantu pravého prsu, po dobu 5ti let sledována - bez progrese nálezu

 • mamografie : cípaté ložisko o průměru 25 mm

 • ECHO : solidní, neostře ohraničené ložisko

 • punkční biopsie : nediagnostická

 • chirurgický výkon - definitivní biopsie s výsledkem : benigní GCT

Závěr:
 • GCT je v mléčné žláze velice vzácný

 • v naší sestavě jsme nezaznamenali maligní variantu GCT, všechny nálezy u našich pacientek měly benigní charakter

 • na RTG ( v 5 případech ze 7) obraz maligního cípatého ložiska

 • na GCT nutno myslet i při jeho vzácném výskytu, pokud se GCT objeví, může být diagnostickým problémem. Unáhlené radikální chirurgické řešení by mohlo být pro pacientku fatální chybou

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006