Granulomatózní mastitida v graviditě – obtížnost diagnostiky a strategie léčby

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Systémová léčba

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Jindřiška Mergancová; MUDr. Jana Mergancová; MUDr. Ivana Hrnčířová; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; Z. Kerekes; MUDr. Mária Hácová

Patogeneza je nejasná. Vyskytuje se spíše u mladších žen, někdy se uvádí souvislost s porodem a kojením.

Klinicky při hmatné objemné rezistenci může vést k podezření na karcinom. Histologicky se jedná o granulomatózní zánět s histiocyty, lymfo a leukocyty s vícejadernými buňkami.

Uvádíme kazuistiku 25leté ženy podruhé těhotné, u které se v 25. týdnu gravidity v lednu 2010 objevila objemná rezistence 13 x 11 cm vyplňující DVQ levé mammy a deformující prs. Kůže nad rezistencí nebyla zánětlivě postižena.

Byla vyšetřena UZ, dostala celkově ATB, po kterých nedošlo k regresi tumoru.

11.2. provedena core cut biopsie a zjištěny benigní subakutní zánětlivé změny, barvení na plíseň negativní.

V únoru ženu hospitalizovali na infekčním oddělení pro erytema nodosum obou předloktí a na dolních končetinách a reaktivní artritidu pravého kolene a levého zápěstí. Stav byl uzavřen jako parainfekční při zánětu prsu. Dlouhodobě užívala kortikoidy a antibiotika.

Provedena veškerá serologická vyšetření, všechna negativní.

Kožní projevy, otok a bolestivost kloubů ustoupily, rezistence přetrvávala nadále. Zásadní otázka zněla: jde o maligní tumor nebo zánětlivé postižení prsu?

Při prokázání malignity by bylo nutné těhotenství ukončit a zahájit radikální onkologickou léčbu.

Jak postupovat pří zánětlivém postižení prsu při pokročilém těhotenství, kdy již hrozí vznik píštělí a rozpadu případné operační rány? Lékaři z infekčního oddělení požadovali operační zákrok, ale k incisi nebyla indikace: nebylo na UZ prokázáno abscesové ložisko a k odstranění celého tumoru nebyla vhodná doba.

Gynekologové se přikláněli k předčasnému ukončení těhotenství a naléhali na radikální léčbu.

24.3.2010 ve 34. týdnu gravidity se souhlasem gynekologa provedena mammografie – prs bez mikrokalcifikací či ložiskových změn. Rebiopsie opět potvrdila subakutní zánětlivý proces, nekrotizující granulomy, obrovské mnohojaderné histiocyty Langhansova typu. Závěr: granulomatózní mastitis bez nádorových změn. Barvení na plísně a mykobakterie negativní.

Po celou dobu byla opakovaně vyšetřována UZ a prezentována a konzultována na mammologické komisi. Ve shodě jsme doporučili těhotenství neukončovat.

19.4.2010 se narodila donošená zdravá holčička. 3 týdny po porodu byla medikamentózně zastavena laktace. Do té doby matka kojila z obou prsů. Došlo již k tvorbě píštělí spíše s mléčnou sekrecí.

24.5.2010 plánovaná operace – parciální mastektomie s odstraněním celého dolního vnitřního kvadrantu levé mammy s rezistencí.

Makroskopicky na řezu tkáň prsu s nekrosami a píštělemi.

Definitivní biopsie potvrdila granulomatózní mastitidu bez maligních nádorových změn. Rána se zhojila, prs je menší, ale žena zdravá a spokojená, dítě prospívá.

Naše kazuistika potvrzuje nutnost těsné interdisciplinární kooperace celé mammologické komise. Diferenciální diagnostika byla velice obtížná, možné těžké dopady na život pacientky i ještě nenarozeného dítěte. Psychicky náročné. Tlak jiných odborníku, kteří o pacientku pečovali – gynekologů a infekcionistů – až nepříjemný, ale pochopitelný. Ne všechny případy dopadají tak příznivě jako náš.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011