GYNEKOLOGICKÁ PREVENCE PŘED OPERACÍ A PO NÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie; Onkologická rizika a prevence

Téma: XII. Hereditární nádorové syndromy

Číslo abstraktu: XII/ 375

Autoři: Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Dosud nebylo prokázáno, že sledování pomocí CA125 a vaginálního ultrazvuku vede k záchytu karcinomu vaječníků v časných stadiích. U žen s hereditárními mutacemi genů BRCA1/ 2 však byl prokázán efekt takového screeningu na větší šanci dosáhnout nulového pooperačního rezidua nádoru. Proto, a také s ohledem na individuální prospěch jednotlivých pacientek, je v péči o nosičky mutací doporučeno provádět gynekologický ultrazvuk a stanovení markeru CA125 jednou za 6 měsíců od věku 18 let. Po provedení profylaktické operace na adnexech (adnexektomii, nebo hysterektomii s adnexektomií) je frekvence ultrazvukového vyšetření jednou ročně, frekvence stanovení markeru zůstává nezměněna. Tzv. expertní onkologický ultrazvuk (vyšetřen v rukou zkušeného experta) má vyšší senzitivitu i specificitu pro stanovení správné (maligní vs. benigní) diagnózy. Profylaktickou operaci na adnexech je vhodné provést u nosiček mutace genu BRCA1 do dosažení 40. roku věku (mezi 35. a 40. rokem). U nosiček mutací genu BRCA2 se uvažuje o posunu hranice mezi 45. a 50. rok věku, tedy blíže menopauze. Vzhledem k tomu, že profylaktická adnexektomie významně snižuje i riziko vzniku karcinomu prsu (o 50– 75 %), většina center doporučuje provedení adnexektomie v nižším věku (35– 40 let) i u nosiček mutací genu BRCA2.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015