HAIMA CZ - POSLÁNÍ A CÍLE - PACIENTSKÁ SEKCE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 038

Autoři: PhDr. Věra Reichlová; et al.

Úvod

Haima CZ byla založena v roce 1991 jako neziskové občanské sdružení. Ustavujícími členy byl prof. MUDr. Jan Starý, CSc., MUDr. Vladimír Komrska, CSc., MUDr. Ivana Hadačová a PhDr. Věra Reichlová.

Metodika

Haima CZ je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem, které jsou onkologicky nemocné, a jejich rodinám.

Výsledky

Poslání a cíle Haimy CZ:

  • Vedení dítěte a jeho rodiny celým průběhem nemoci až k plnému zapojení do běžného života.
  • Pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení.
  • Podpora institucí a organizací podílejících se na léčení hematologických onemocnění, pomoc registrům dárců kostní dřeně a Bance pupečníkové krve.
  • Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a s humanitárními organizacemi ČR.
  • Připomínkování nově vznikajících a novelizovaných legislativních norem.
  • Právní rady a pomoc rodinám nemocných dětí.
  • Publikační a informativní činnost.
  • Naplnění volného času dětí na oddělení.
  • Realizace rekondičních pobytů dětí procházejících dlouhodobou rekonvalescencí.


Haima CZ také:

Ve spolupráci s KDHO zřídila a sponzorsky hradí místo psychologa na oddělení.
Iniciovala vznik ubytovny pro rodiče hospitalizovaných dětí. Iniciovala vznik Českého registru dárců krvetvorných buněk. Vybavuje lůžkové části účelným nadstandardem. A mnohé další.

Závěr

Haima CZ je občanské sdružení, které aktivně pomáhá dětem, které jsou onkologicky nemocné, a jejich rodinám.

Haima CZ, Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha e-mail:
vera.reichlova@lfmotol.cuni.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011