HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AFTER AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION: A MULTICENTRE PROSPECTIVE STUDY IN THE CZECH REPUBLIC (FINAL RESULTS)

Konference: 2009 14th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Quality of life, palliative care and ethics

Číslo abstraktu: 0125

Autoři: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.; Mgr. Iva Řehořová; PhDr. Marie Zítková; Vladislava Pavlicová; Bc. Eva Bystřická; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2009