Hematoonkologie v telehematologii: ICT řešení webového archivu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: IV. Informatika v onkologii

Číslo abstraktu: 024

Autoři: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Abstract
Telehematology, the educational program at the Faculty of Medicine of Masaryk University, presents formation and utilization of a web image archive and connected telehematology workstations. The archive includes a clinical part as well as an educational part. It allows physicians to remotely consult indefinite findings with the use of a shared repository. In the educational part, it is available for contact tuition as well as for effective distant learning.
Cílem tohoto příspěvku je popsat aktuální stav programu Telehematologie, který byl v rámci aktivit RITM (Rada pro informační technologie v medicíně při LF MU) nastartován na začátku roku 2006. Program Telehematologie zahrnuje vznik a využití webového archivu snímků a k němu připojených telehematologických stanic. Archiv má svou klinickou a edukační část. V klinické části je možno komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o nezbytné údaje tak, aby byl archiv využitelný pro interaktivní výuku včetně cenné možnosti efektivního samostudia. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007