Hepatocelulární karcinom – indikace k Tx jater.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory trávícího traktu

Číslo abstraktu: 122p

Autoři: M. Šindelářová

Hepatocelulární karcinom je nejčastější primární zhoubný nádor jater. Možnost léčby je závislá na včasné diagnostice. Vzhledem k tomu, že radikálně léčitelné nádory jsou klinicky bezpříznakové je nutné aktivní vyhledávání onemocnění u rizikových skupin. Hlavním rizikovým faktorem je cirhóza jater. Pacient s pozdě zjištěnou diagnózou HCC umírá do jednoho roku.
Resekce jater nebo transplantace jater patří k radikálnímu chirurgickému řešení, které je možno uskutečnit jen v časném stádiu onemocnění a je-li postižena jen jaterní tkáň.
Transplantace jater představuje ideální léčebnou metodu při nezvratném poškození funkce jater, tam kde lze očekávat smrt pacienta do jednoho roku (MELD skore). Asi 3% indikací tvoří i hepatocelulární karcinom.
Kritériem k zařazení na čekací listinu k Tx v případě tohoto maligního onemocnění je četnost ložisek a nepřítomnost infiltrace do v. portae.
Četnost ložisek se posuzuje podle tzv. Milánského kritéria tj. jedno ložisko do 5cm nebo 3 ložiska do 3 cm.
Za předpokladu dodržení těchto kriterií je úspěšnost transplantace při tak zhoubném onemocnění udávána jako srovnatelná s ostatními nenádorovými indikacemi k Tx jater.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006