HIGH PRECISION CONFORMAL RADIOTHERAPY OF INTRACRANIAL TUMOURS; DOES TECHNOLOGY MATTER?

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku; Radioterapie

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 243

Autoři: Prof. Michael Brada, BSc, MB ChB, FRCP, FRCR, DSc

Text odborného sdělení není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014