High risk HPV infekce a exprese proteinu p16 v laryngeálních lézích

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Patogeneze nádorů

Číslo abstraktu: 055

Autoři: Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; I. Slaninka; M. Jirásek; MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Cílem studie bylo zjistit expresi proteinu p16 (p16) a přítomnost high risk HPV infekce (HPV) v laryngeálních lézích za použití nepřímé imunohistochemie, resp.chromogenní in situ hybridizace (CISH).
Celkem bylo vyšetřeno 91 laryngeálních lézí (23 zpěváckých uzlíků (ZU), 26 papilomů (PA), 18 dysplázií (DY) a 24 karcinomů (CA). U každého případu bylo zaznamenáno pohlaví a věk pacienta, anamnéza kouření či abuzu alkoholu a lokalizace léze (supraglotis – glotis – subglotis). Soubor tvořilo 65 mužů a 26 žen ve věku od 1–87 let (medián 55 let). 43 pacienti byly kuřáci, 10 pacientů uvádělo abuzus alkoholu. Exprese p16 byla detekována ve 2/23 (9%) ZU, 22/26 (85 %) PA, 9/18 (50 %) DY a ve 14/24 (58%) CA. Přítomnost HPV byla prokázána ve 3/23 (13 %) ZU, 21/26 (81 %) PA, 12/18 (67 %) DY a ve 14/24 (58%) CA. Mezi ZU a PA byl prokázán statisticky významný rozdíl v expresi p16 a v přítomnosti HPV (p<0,000 001); mezi jinými skupinami tento rozdíl prokázán nebyl. Dále, nebyl prokázán žádný vztah mezi expresí p16 a přítomností HPV a věkem a pohlavím pacienta, kouřením, abuzem alkoholu a lokalizací léze.
Exprese p16 a přítomnost HPV byla prokázána v benigních, premaligních a maligních lézích laryngu. K objasnění přesné úlohy HPV infekce v etiopatogenezi laryngeálních lézí je však třeba dalších studií. Tato studie je první, která zkoumala přítomnost HPV v laryngeálních lézích pomocí CISH.
Studie byla finančně podpořena Výzkumným záměrem Ministerstva Zdravotnictví ČR 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2006