Histiocytóza z Langerhansových buněk a některé další histiocytární malignity

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Ostatní

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P3/1324

Autoři: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; MUDr. Jiří Neubauer

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008