HISTOLOGIE NÁDORŮ NERVOVÉHO SYSTÉMU V PRAXI

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 42

Autoři: MUDr. Dana Janotová

Absterakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015