HISTOPATOLOGIE KOŽNÍCH NÁDORŮ

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádory kůže

Číslo abstraktu: 35

Autoři: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 16. 10. 2015