Hladina metalothioneinu u primárních záchytů zhoubného nádoru v oblasti hlavy a krku.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 015

Autoři: Mgr. Ivo Fabrik; Mgr. Filip Duša; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; MUDr. Zuzana Horáková; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
Metalothionein, Nádory oblasti hlavy a krku, Elektrochemická analýza, Automatizovaná detekce, Biomarker

Úvod
Problematika predikce a včasné diagnózy nádorových onemocnění začíná být jedním z hlavních úkolů laboratorní medicíny. Tento trend je jasně zřetelný z rostoucího počtu odborných publikací věnujících se tomuto tématu (internetová databáze Web of science zatím eviduje více než 25 000 publikací na toto téma). Naše pozornost byla soustředěna na protein metalothionein, jehož spojitost s nádorovým onemocněním byla naznačena již v několika studiích (Ebadi and Iversen, 1994, Cherian, et al., 2003. Hladina MT, jakožto možného nádorového markeru, by mohla pomoci nejen v odhalení nádorového onemocnění, ale i v určení stádia nemoci, prognózy vývoje a dalších individuálních charakteristik onemocnění (Petrlova, et al., 2006, Zelena, et al., 2004). V kombinaci s analýzou dalších markerů by se mohl MT stát nástrojem predikce v onkologii…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008