Hladiny imatinibu v plasmě korelují u nemocných s CML s molekulární odpovědí na léčbu

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CML

Číslo abstraktu: 1321

Autoři: RNDr., Mgr. David Friedecký, Ph.D.; RNDr. Jana Tomková, Ph.D.; Mgr. Šárka Rožmanová ; MUDr. Peter Rohoň; MUDr. Ivana Skoumalová; Doc.RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.; Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008