Hladiny tumor markerů monitorující biologickou aktivitu během a po resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 053(p270)

Autoři: doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; MUDr. Jindra Vrzalová; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA

Pooperační sledování hladin tumor markerů je důležité pro sledování efektu chirurgické léčby a také ke sledování regenerace jaterní tkáně.

Cíl studie

Monitorování změn hladin vybraných růstových faktorů, interleukinů a tumor markerů během a časně po resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Metody

Krevní vzorky byly odebírány dle protokolu 8 pacientům během operace, 24 hodin, 1,2 dny a týden po operaci. Metodami multiplexové imunoanalýzy byly monitorovány hladiny interleukinů IL 6, IL8, hepatocyty růstového faktoru (HGF), metodami rutinní imunoanalýzy byly sledovány hladiny CEA, thymidinkinázy (TK), insulinu podobný růstový faktor (IGFI), CA 242, tkáňově specifický polypeptidový antigen (TPS).

Výsledky

Výsledky jsou prezentovány individuálně: hladina HGF narůstá během úvodních 24 hodin a následně postupně klesá. Hladina IL6 stoupá v prvních 24 hodinách po operaci, klesá pozvolněji. Hladina TPS narůstá prudce po začátku operace a prudce klesá 24 hodin po operaci. Hladina IL8 je po operaci zvýšená ale nevykazuje charakteristický peak jako například HGF. Thymidinkináza je elevovaná až za týden po operaci, nejspíše jako marker prudké syntézy DNA během tkáňové regenerace. CA 242, CEA a IGFI nevykazují žádné signifikantní změny.

Závěr

Provedená studie ukazuje na nezbytnost přesného časování pooperačního sledování markerů biologické aktivity. Pro její standardizaci bude nutné provést studii na větší skupině pacientů.


Studie byla podpořena výzkumným záměrem VZ MSM 0021620819

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008